Afazja jest rodzajem zaburzenia, które zwykle pojawia się jako bezpośrednia konsekwencja poważniejszej choroby, na którą cierpi dany pacjent. Jest to dysfunkcja neurologiczna, która bezpośrednio wpływa na zdolność do komunikowania się i zwykle wskazuje na istnienie innego poważnego problemu zdrowotnego. W większości przypadków dochodzi do niego po udarze lub urazie mózgu i każdy neurolog bez problemu ją zdiagnozuje.


Objawy afazji


Afazja jest zaburzeniem, które bezpośrednio wpływa na zdolność osoby do komunikowania się. W ten sposób może bezpośrednio wpływać na mowę, język lub rozumienie. Najczęstszymi objawami afazji są: a. wypowiadanie słów lub zwrotów, które nie mają żadnego sensu; b. zastępowanie słów innymi słowami, przez co rozumienie staje się dość skomplikowane. Afazja może mieć różny stopień nasilenia, może być łagodna lub ciężka. W pierwszym przypadku osoba mówi z pewną trudnością, ale jest rozumiana. Jeśli afazja jest bardziej nasilona, język używany przez daną osobę nie jest adekwatny i może stać się całkowicie niezrozumiały.

 

Czas trwania afazji jako zaburzenia neurologicznego


Czas trwania afazji zależy w dużej mierze od ciężkości choroby, z którą jest związana. W przypadku łagodnego udaru mózgu osoba może doznać przejściowej afazji, która może trwać tylko kilka godzin. W miarę jak pacjent wraca do zdrowia po udarze, odzyskuje zdolność komunikowania się.


Z drugiej strony, jeśli dana osoba cierpi na chorobę zwyrodnieniową, taką jak demencja, afazja może się pogłębić i mogą wystąpić poważne trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi. W takich przypadkach afazja może się stopniowo pogłębiać, a pacjent może mieć poważne trudności w porozumiewaniu się.

 

Leczenie afazji


Leczenie zależy w dużej mierze od stanu choroby, z którą jest związane. Jeśli neurologiczny problem z mózgiem nie jest bardzo poważny, osoba może odzyskać zdolność porozumiewania się w krótkim czasie i bez konieczności leczenia. Jednak w zdecydowanej większości przypadków pacjent wymaga zazwyczaj dość intensywnej terapii logopedycznej, aby powrócić do zdrowia. Nie jest to łatwy proces, przebiega bardzo powoli i zdarza się, że osoba nie odzyskuje pełnej sprawności.
Terapia, o której mowa, wymaga bezpośredniej pracy specjalistów zajmujących się językiem, np. logopedów. Celem jest stopniowe odzyskiwanie języka przez pacjenta i umożliwienie mu porozumiewania się w optymalny sposób. Terapia, o której mowa, może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Ważne jest, aby pacjent mógł stopniowo odzyskiwać zdolność do komunikowania się.

 

W przypadku leków i stymulacji mózgu należy stwierdzić, że są one nadal w fazie eksperymentalnej i nie są jeszcze naprawdę skuteczne w leczeniu zaburzeń neurologicznych, takich jak afazja.


Afazja jest rodzajem zaburzenia, które zwykle pojawia się jako bezpośrednia konsekwencja poważniejszej choroby, na którą cierpi dany pacjent. W zdecydowanej większości przypadków afazja jest konsekwencją udaru mózgu lub poważniejszych zaburzeń, takich jak demencja (Demencja – choroba). W leczeniu afazji bardzo ważna jest praca specjalistów zajmujących się komunikacją i językiem, takich jak logopedzi czy foniatrzy.