Świszczący oddech powstaje wówczas, gdy powietrze przepływa przez znacznie zwężone drogi oddechowe. Dźwięk ten może być słyszalny zarówno podczas wdechu jak i wydechu, nie wyklucza się również sytuacji w których słyszalny jest w obu fazach związanych z procesem oddychania. Jego nasilenie jest różnorodne, w lżejszej wersji słyszalny może być tylko przy użyciu lekarskich słuchawek, te bardziej skrajne i związane z poważniejszymi chorobami są doskonale słyszalne przez ludzkie ucho.

Co ciekawe na świszczący oddech najbardziej narażone są małe dzieci, które jeszcze nie pozbyły się wszelkich predyspozycji do zwężania się światła oskrzeli. U zdecydowanej większości z nich predyspozycje te mijają wraz z okresem dorastania. Świst oddechu w przypadku osób dorosłych, tak samo jak i u dzieci nie ma jednej konkretnej przyczyny powstawania. Nie jest także przypisany jako cecha charakterystyczna jednej choroby. Może być on oznaką zarówno infekcji ( najczęstsza przyczyna świstu oddechu w przypadku małych dzieci), astmy, aspiracji ciała obcego (np. pokarmu lub małej zabawki którą dziecko wsadziło do noska), wad rozwojowych, alergii, niskim spadkiem odporności, w skrajnych przypadkach może się okazać że mamy doczynienia z nowotworem.