Prognoza dla alergików w największym stopniu obejmuje ogólny kalendarz pyleń poszczególnych pyłków. Ogólny kalendarz pylenia daje możliwość sprawdzenia stężenia poszczególnych alergenów w danym regionie kraju w aktualnym miesiącu. Daje to szanse na odpowiednie przygotowanie się alergikowi dla trudnego dla niego czasu. Kalendarz pyleń uwzględnia podział mapy Polski na 4 różne regiony. Region 1 obejmuje najcieplejszą część kraju – część zachodnią. To właśnie tu najwcześniej pylenie rozpoczynają drzewa i trawy. Region 2 obejmuje najcieplejszy region kraju rozpoczynający się na północnym zachodzie przechodzący przez centralną Polskę kończący się na południowym wschodzie.

Region 3 obejmuje wschodnią część kraju a także wybrzeże. Tu pylenie w porównaniu do tych najcieplejszych regionów może być opóźnione nawet o 10 dni (najczęściej jednak nie przekracza 7 dni). W skład regionu 4 wchodzi tak zwany biegun zimna kraju ( czyli regiony charakteryzujące się najniższą temperaturą niezależnie od pory roku, tu zimy są zdecydowanie dłuższe oraz bardziej mroźne). Ze względu na znacznie późniejszy okres wegetacji w porównaniu do pozostałych regionów okres pylenia może się opóźnić nawet o dwa tygodnie.