Astma kojarzy się z nagłą dusznością, która nie pozwala funkcjonować, i używaniem inhalatorów, które mają poprawić stan chorego. Najczęściej na myśl o niej widzi się w głowie chorujące dzieci, ale astma nie dotyczy jedynie ich, może dotknąć również osoby w wieku poprodukcyjnym. Jak objawia się astma u osób starszych? Astma w późnym wieku może wyglądać inaczej niż ta rozpoznawana przed dwunastym rokiem życia.

Gdy chorują drogi oddechowe

Astmą nazywany jest przewlekły stan zapalny i podrażnienie dróg oddechowych. Choroba powoduje nadwrażliwość dróg oddechowych i prowadzi do pojawiających się epizodów napadu kaszlu, duszności w klatce piersiowej, ciężkiego oddechu lub rzężenia – objawy te najczęściej zaobserwować można zwłaszcza w nocy i wcześnie rano.

Astmę wywołuje kilka czynników, między innymi substancje wywołujące alergię – pyłki, pleśń, roztocza, pył – jak i zanieczyszczenia, zimno, różne gazy.

Najczęściej astmę rozpoznaje się u dzieci przed dwunastym rokiem życia. Istnieje jednak także astma późna – objawia się około czterdziestego roku życia lub nawet po sześćdziesiątym piątym.

Osoba starsza a astma

Wystąpienie astmy u osoby w podeszłym wieku wiąże się z cięższym jej przebiegiem, który wynika ze starzenia się układu oddechowego i występowaniu innych chorób. U osób starszych zachodzą zmiany w obrębie układu kostno-stawowego klatki piersiowej, co prowadzi do mniejszej ruchomości i możliwości rozciągania. Poza tym zmniejsza się masa i siła mięśni oddechowych, w tym przepony. Wraz z wiekiem następuje upośledzenie funkcji płuc, trudniejsze staje się przyjmowanie leków – ze względu na problemy z pamięcią dawki bywają pomijane – słabszy jest wzrok i słuch, co przekłada się na mniej efektywne leczenie.

Osoby starsze często chorują przewlekle, między innymi występuje przewlekłe zapalenie zatok, choroba wrzodowa żołądka, cukrzyca, nowotwory. Ich istnienie przekłada się nie tylko na ogólny stan chorego, ale i przebieg astmy.

Przebieg leczenia

Podstawowe zasady leczenia astmy u osób starszych nie różnią się od tych, jakie dotyczą leczenia u osób młodszych. Jednak w przypadku chorych w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo ujawnienia się działań niepożądanych idących za stosowaniem leków.

Wybierając leczenie, pod uwagę bierze się sprawność fizyczną i umysłową chorego, ryzyko interakcji z innymi lekami, które przyjmuje w związku z chorobami, na które cierpi. Podstawą jest ogólna ocena zdrowia.

Osoby starsze w trakcie leczenia również, jak młodsi, używają inhalatora, może on jednak stanowić dla nich trudność w obsłudze, dlatego ważne jest, by przypilnować taką osobę. Nieprawidłowe korzystanie wiąże się ze zmniejszeniem efektywności leczenia.