Rzucenie palenie dla nałogowego palacza jest prawdziwym wyzwaniem. Uzależnienie od nikotyny jest bardzo silne, a więc jej odstawienie powoduje szereg powikłań, ponieważ odstawienie papierosów jest szokiem dla organizmu. Czy można mówić o objawach charakterystycznych? Czy są one takie same w każdym przypadku? Więcej informacji znajduje się w artykule.

Indywidualna reakcja każdego organizmu

Reakcja organizmu jest uzależniona od wielu czynników. Rodzaj i czas trwania są uzależnione przede wszystkim od tego, jak nastąpiło odstawienie papierosów, jaki rodzaj terapii zastępczej był stosowany i czy rzucenie palenia odbywało się pod kontrolą lekarza w oparciu o inne leki i metody pomocnicze. Odpowiedź na to pytanie będzie inna dla każdego pacjenta. Ważne jest również podejście pacjenta do rzucania palenia i jego radzenie sobie z objawami. Na pewno wpływ ma również stopień uzależnienia od nikotyny, czyli liczba wypalonych dziennie papierosów, staż palenia, a także wspomniany wyżej sposób odstawienia papierosów.

Objawy charakterystyczne po odstawieniu palenia

Objawy w każdym przypadku są indywidualne, jednak można wyłonić te, które można przyjąć jako standardowe i występujące po odstawieniu tytoniu. Zaliczają się do nich:

  • bóle głowy i zawroty
  • bezsenność
  • przyspieszone bicie serca
  • wahania ciśnienia tętniczego
  • zmiana apetytu, która często objawia się zajadaniem głodu nikotynowego
  • chwiejność emocjonalna
  • rozdrażnienie
  • nadmierne zmęczenie
  • problemy z koncentracją
  • zmniejszona aktywność.

Jak widać objawy rzucenia palenia dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i emocjonalnej, które mogą przejawiać się występowaniem różnych emocji. Nie tylko jest to rozdrażnienie, ale również może się pojawić stan niepokoju.

Długość trwania objawów


Objawy mogą się utrzymywać przez różny okres czasu i nie ma tutaj reguły. U niektórych trwają one przez kilka dni, a u innych przez kilkanaście dni. Za średni czas przyjmuje się od 2, a nawet do 4 tygodni. Niezależnie od tego objawy odstawienia zawsze wywołują dyskomfort, więc potrzebny jest czas, aby organizm odzwyczaił się od nikotyny. W trakcie odstawienie normalną i wyjątkowo irytującym objawem jest chęć zapalenia papierosa. Objawy można złagodzić poprzez dostępne na rynku środki z cytyzyną, plastry czy gumy nikotynowe. Istnieje jednak wspólny mianownik dla wszystkich palaczy – odstawienie nikotyny jest trudne i wiąże się z dyskomfortem. Dlatego dobrze, jeśli ten proces odbywa się pod kontrolą lekarza i jest wspomagany przez odpowiednią terapię zastępczą dostosowaną indywidualnie do potrzeb organizmu każdego pacjenta.

Źródła:

[1] Jerzy Samochowiec, D. R., Auua Hajduk, A. S., & Arentowicz, G. (2001). Diagnostyka, mechanizm uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny. Alkoholizm i Narkomania, 14(3), 323-340.